De LINK Groep

De Link Geweld

De LINK Er bestaat een sterk verband tussen geweld tegen dieren en geweld tegen mensen. Daar waar mensen mishandeld worden, lopen de dieren gevaar. En omgekeerd. Om veel leed te besparen en zelfs levens te redden, is het van belang dat hulpverleners - zowel in de humane als in de diergeneeskundige sector - dit verband erkennen en hier multidisciplinair mee aan de slag gaan. De LINK Groep wil informatie verstrekken aan specifieke beroepsgroepen, alsook aan de brede bevolking educatie voorzien voor dierenartsen, dierprofessionals en hulpverleners in de humane sector over hoe dierenmishandeling herkend kan worden en welke stappen men verder onderneemt na een herkenning of vermoeden van dierenmishandeling dierenartsen, dierprofessionals en hulpverleners begeleiden bij twijfels over dierenmishandeling multidisciplinair samenwerken met alle schakels binnen de link tussen geweld tegen dieren en intrafamiliaal geweld wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar dierenmishandeling en intrafamiliaal geweld in België en Vlaanderen specifieke hulp voorzien voor dieren in situaties van intrafamiliaal geweld in samenwerking met erkende partners
De LINK Groep
De LINK Er bestaat een sterk verband tussen geweld tegen dieren en geweld tegen mensen. Daar waar mensen mishandeld worden, lopen de dieren gevaar. En omgekeerd. Om veel leed te besparen en zelfs levens te redden, is het van belang dat hulpverleners - zowel in de humane als in de diergeneeskundige sector - dit verband erkennen en hier multidisciplinair mee aan de slag gaan. De LINK Groep wil informatie verstrekken aan specifieke beroepsgroepen, alsook aan de brede bevolking educatie voorzien voor dierenartsen, dierprofessionals en hulpverleners in de humane sector over hoe dierenmishandeling herkend kan worden en welke stappen men verder onderneemt na een herkenning of vermoeden van dierenmishandeling dierenartsen, dierprofessionals en hulpverleners begeleiden bij twijfels over dierenmishandeling multidisciplinair samenwerken met alle schakels binnen de link tussen geweld tegen dieren en intrafamiliaal geweld wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar dierenmishandeling en intrafamiliaal geweld in België en Vlaanderen specifieke hulp voorzien voor dieren in situaties van intrafamiliaal geweld in samenwerking met erkende partners

De LINK Geweld